ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

BEKİLLİ


DENİZLİ İLİ BEKİLLİ İLÇESİ
BEKİLLİ İLÇE TANITIM
bekilli 
denizli bekilli
 bekilli denizli
 BEKİLLİ İLÇE TARİH
 Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar Bizanslılar
Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir. İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli’ne; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan
3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur. Ege Bölgesinin İç Ege Bölüm'ünde yer alan ilçemiz, Denizli ilinin kuzeyinde ve Denizli'ye 86 km. Uşak iline ise 83 km. uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Karahallı ilçesi, güneyinde Çal İlçesi, batısında Ulubey İlçesi ve doğusunda da Çivril İlçesi bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 319.000 Da., rakımı ise 850 m’dir. Etrafı tepelerle çevrilidir. İlçenin güneyinde
Asar (Hisar) Tepesi (957m.), Kuzeyinde Aslankara Tepesi, Batısında Hocalı Tepesi (932 m.), Doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi (894m.), Güneybatıda Tatar Tepesi (908 m.) bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinin arazisi engebelik bir yapıya sahiptir. ilçenin tarıma elverişli, düz arazi kesimi, Çoğaşlı, Yeşiloba Köyleri ile Kutlubey Kasabası arasında bulunan
 "Medele Ovası"dır. Bekilli de ilk yerleşmenin ne zaman olduğu tam bilinmemekle birlikte 1211 ile 1243 yılları arasında yerleşmelerin olduğuna dair kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar
 Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir.
 İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli’ne; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur. Bekilli de ilk yerleşmenin ne zaman
olduğu tam bilinmemekle birlikte 1211 ile 1243 yılları arasında yerleşmelerin olduğuna dair kuvvetli işaretler bulunmaktadır. Anadolu tarihine bakıldığında, Bekilli ve çevresinde sırasıyla Hititlerin Frigyalıların, Lidyalıların, Romalılar Bizanslılar Selçuklular ve Osmanlıların hakimiyet kurdukları görülür. Kurtuluş Savaşı sırasında ilçenin bir bölümü Yunanlılarca işgal edilmişse de
Büyük Taarruzla birlikte 31 Ağustos gecesi bölgemizden çekilerek Uşak'a doğru gerilemiştir. İlçe Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağına bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir İli’ne; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında Bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı Kanun ile de ilçe statüsüne kavuşmuştur.
BEKİLLİ İLÇE COĞRAFYA
 Ege Bölgesinin İç Ege Bölüm'ünde yer alan ilçemiz, Denizli ilinin kuzeyinde ve Denizli'ye 86 km. Uşak iline ise 83 km. uzaklıktadır. İlçenin kuzeyinde Karahallı ilçesi, güneyinde Çal İlçesi, batısında Ulubey İlçesi ve doğusunda da Çivril İlçesi bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 319.000 Da., rakımı ise 850 m’dir. Etrafı tepelerle çevrilidir. İlçenin güneyinde Asar (Hisar) Tepesi (957m.), Kuzeyinde Aslankara Tepesi, Batısında Hocalı Tepesi (932 m.),
 Doğusunda Uzunçalı ve Zıntı Tepesi (894m.), Güneybatıda Tatar Tepesi (908 m.) bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinin arazisi engebelik bir yapıya sahiptir. ilçenin tarıma elverişli, düz arazi kesimi, Çoğaşlı, Yeşiloba Köyleri ile Kutlubey Kasabası arasında bulunan "Medele Ovası"dır. Bekilli'nin 5 km. güneyinden Büyük Menderes Irmağı geçmektedir. Irmağın aktığı vadinin derin ve sarp olmasından dolayı sulamada yararlanılamamaktadır.
 BEKİLLİ İLÇE İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ
 Bekilli coğrafi konum olarak deniz ikliminin, karasal iklime geçiş yaptığı bir noktadadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan bir iklime sahiptir. Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Sıcaklıklar ortalama en düşük -15 ve en fazla +38 derece civarında seyreder. Kış aylarında zaman zaman kar yağışı görülmektedir. Yağışların aylara göre ortalama miktarı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir: Bekilli'nin nem ortalaması
 ise % 54'dür, Bekilli ve köylerinde, tepelerde yer yer çamlıklar ve meşelikler bulunmaktadır. Büyük Menderes Irmağı vadisinde görülen Akdeniz ikliminin etkisi ile makilik bir yapı ile beraber zengin bir bitki örtüsü oluşmuştur. İşlenebilir arazi üzerinde bol miktarda üzüm bağları ve badem, ceviz, armut. kiraz gibi meyve ağaçları vardır.
 BEKİLLİ İLÇE EKONOMİ
 Ekonomi Bekilli arazisi karakteri daha çok 4. Zaman metamorfik kayalarla, alüvyonlardan ibarettir. İlçenin 6 km. Güneyinden Menderes havzası boyunca uzayıp giden FAY hattı nedeniyle ilçemiz deprem bölgesi içindedir. Tarihte Menderes havzasında kurulan şehirlerin savaşlarla değil büyük depremlerle yıkıldığı edinilen bilgiler arasındadır. Bekilli ve köylerinde "mermer, astbest, grafit, manganez, talk" gibi madenler mevcuttur. Özellikle mermer,
 ilçemiz ekonomisine katkıda bulunacak oranda bulunmaktadır. Şirin ilçemizde Uzunçalı, Erenler ve Asar Tepesinde, "mermer", Zıntı ve Gökseki civarında mikasişt ve kuvarsitler bulunmaktadır. İlçemizin; Bükrüce, Çoğaşlı, Üçkuyu, Deşdemir ve Poyrazlı köylerinde mermer yatakları bulunmaktadır. Bekilli ve köylerinde, İtalyan mermerinden daha kaliteli
mermer yatakları vardır. Bekilli mermerlerinin teknolojik özellikleri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyelerince laboratuvarlarda araştırılmış, renk, birim hacim ağırlığı, doygunluk, su emme gibi özellikleri test edilmiştir.
 Kaliteli ve üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Hem iç, hem de dış piyasada aranan bir mermerdir. Halen ilçemizdeki birkaç mermer yatağı, ilkel yöntemlerle işletilmektedir. Ayrıca son yıllarda doğal taş ürünü olan ve “Kayrak Taşı” denilen taş üretimi gittikçe artmakta ve yurtdışına ihraç edilmektedir. İlçemizde 1.sınıf bilanço esaslı gelir vergisi mükellefi
12, 2.sınıf mükellef 112, serbest meslek kazançlı mükellef 6 ve diğer 70 olmak üzere toplam 200 adet gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır. Ayrıca 310 adet ticaret ve sanat erbabı basit usulde gelir vergisi mükellefidir. 23 adet de kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır.
BEKİLLİ İLÇE TARIM VE HAYVANCILIK
 BEKİLLİ İLÇE EĞİTİM
 İlçemizde ilk eğitim faaliyeti 1929 yılında Bekilli'ye 5 km uzaklıkta bulunan Üçkuyu Köyünde başlamıştır. Bunun nedeni, ilk eğitimcisi Hüseyin Hüsnü ASLANKARA' nın bu köylü olmasıdır. Bekilli'de eğitim öğretim hizmetleri, ilçe merkezimiz dahil olmak üzere 8 yerleşim biriminde devam etmektedir. Şu anda ilçe merkezi, belde ve köylerimizde toplam
8 ilköğretim okulu ve 1 lise vardır. İlköğretim okullarında toplam 932 öğrenci ve 65 öğretmen bulunmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi durumdadır.
Atatürk ÇP Lisesinde ise 149 öğrenci ve 16 öğretmen görev yapmaktadır. İlçe merkezi, belde ve köylerimizde 508’i kız ve 565’i erkek olmak üzere toplam 1073 öğrenci ve 81 öğretmen bulunmaktadır. İlçemizde zorunlu ilköğretim çağında olup da okula devam etmeyen öğrenci bulunmadığı gibi, kız çocuklarını okula göndermeme gibi bir alışkanlık da yoktur. İlçemizin eğitim ve öğretim durumu aşağıdaki gibidir:
 BEKİLLİ İLÇE SAĞLIK
 İlçemiz Merkez Sağlık Ocağı inşaatına 1965 yılında başlanılmış ve Devlet-Vatandaş işbirliği ile tamamlanmıştır. Merkez Sağlık Ocağı Mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait bulunan iki katlı ve 24 odalı hizmet binasında 5 Doktor, 1 Sağlık Memuru, 7 Hemşire, 5 Ebe, 1 Şoför ve 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir. Ayrıca Bükrüce ve Gömce Köylerimizde olmak üzere iki kadrolu Ebe ve Kutlubey Kasabası (2) ve Sırıklı Köyü olmak üzere de 3 adet Sözleşmeli Ebe bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin istenilen düzeye çıkarılması için acilen 1 adet Röntgen ve 1 adet de Laboratuvar Teknisyenine ihtiyaç duyulmaktadır.
 BEKİLLİ İLÇE NÜFUS
 İlçemizde Nüfus İlçemizin 1970 yılında 6513’ü ilçe merkezi olmak üzere toplam 15.455 olan nüfusu; arazinin verimsiz olması, daha iyi çalışma ve yaşama imkanları arayışı ve okuma isteği gibi nedenlerden dolayı sürekli azalmış, 2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 3.931, köy ve beldelerin toplam nüfusu 6.646 ve ilçenin genel nüfusu 10.577 olmuştur. Özellikle, Denizli, İzmir, Aydın ve İstanbul gibi kentlere göç eden nüfus toplamının
 40.000 civarında olduğu sanılmaktadır. Nüfus yoğunluğu km?’ye 42 kişidir. 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 10.577 olan ilçe nüfusunun 5.082’si (%48.04) erkek ve 5.495’i (%51.96) ise kadındır. Nüfusun 3.931’i (%37.1) ilçe merkezinde, 6.646’sı (%62.9) ise belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezinde yaşayanların 1.877’si (%47.7) erkek, 2.054’ü (52.3) ise kadındır. Belde ve köylerde yaşayanların 3.205’i erkek (%48.2) ve 3.441’i (%51.8)’i ise kadındır. 1990 yılı ile 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçe nüfusundaki
Bekilli
değişim aşağıdaki gibi olmuştur. Anlaşılabileceği gibi 1990 yılında ve 2000 yılında nüfusun köylere ve ilçe merkezine dağılımında değişiklik olmamıştır. 2005 yılı verilerine göre ilçemizdeki kaba doğum hızı binde 6.98; kaba ölüm hızı binde 10.30; doğal nüfus artış hızı ise binde -3.32 olarak gerçekleşmiştir. Yani nüfus artış hızımız negatif değerlerdedir. Yine Sağlık Grup Başkanlığı kayıtlarına göre 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında ilçe genelinde 31’i kadın ve 30’u erkek olmak üzere toplam 61 adet canlı doğum gerçekleşmiş; buna karşın 48’i kadın ve 48’i de erkek olmak üzere 96 vatandaşımız vefat etmiştir.
Bekilli Uzaktan
BEKİLLİ İLÇE KÖYLERİ VE BELDELERİ 
Bekilli İlçesi
Yolunun tamamı asfalttır.Köyün elektrik, telefon, arıtma tesisli kanalizasyon, şebekeli içme suyu, camisi, sağlık evi, köy konağı, imam evi ve futbol sahası mevcuttur. Okulu ise kapalı durumdadır. Köy halkının büyük kısmının Avrupa ülkeleriyle ilişkisi vardır.Köy Medele ovası kenarında bulunmaktadır. 8000 Da büyüklüğündeki tarım arazisinde susuz tarım yapılmaktadır. Ayrıca köyün 7793 Da büyüklüğünde orman arazisi de mevcuttur. 7500 Da. Tarıma elverişsiz alan olup, 22 Da. Çayır ve mera bulunmaktadır.Köyün en büyük dileği, Medele Ovasının bir an önce suya kavuşmasıdır4) Deşdemir Köyüİlçenin kuzey batısında ve ilçeye 7 km uzaklıkta yer alan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyün elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, sağlık evi, köy konağı, cami, imam evi, futbol sahası gibi ihtiyaçları giderilmiştir. Köy 5400 Da susuz tarım arazisine ve 5748 Da orman arazisine sahiptir. 8718 Da Tarıma elverişsiz alan ile 55 Da çayır ve mera vardır.5) Ekizbaba Köyüİlçenin doğusunda ve ilçeye 15 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalt ve ulaşımı rahattır.Köyde elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami ve köy konağı mevcuttur. Kanalizasyonu, sağlık evi, futbol sahası ve imam evi ise bulunmamaktadır.2005 yılı içerisinde içme suyu isale hattının bir bölümü kireçlendiğinden dolayı, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yenilenmiştir.Köyün 5200 Da susuz tarım arazisi ile 6764 Da orman arazisi mevcuttur. 9445 Da tarıma elverişsiz alan ile 12 Da Çayır ve mera bulunmaktadır.6) Gömce Köyüİlçenin doğusunda ve ilçeye 14 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyde elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, kanalizasyon, sağlık evi, cami, imam evi ve 8 derslikli ilköğretim okulu mevcuttur. Gömce’de taşımalı eğitim geçilmiş olup, Bekilli 30 Ağustos İ.Ö.Okuluna taşınmaktadır. Köyün 15000 Da susuz tarım arazisi ve 2725 Da orman arazisi mevcuttur. 29350 Da tarıma elverişsiz alan ile 550 Da Çayır ve mera bulunmaktadır.7) Köselli Köyüİlçe merkezinin kuzey batısında ve ilçeye 12 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyde, elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami, imam evi ve futbol sahası bulunmakta; kanalizasyon ve sağlık evi ise bulunmamaktadır. Köyün okulu kapalı durumda olup öğrenciler diğer köylere taşınarak eğitimlerine devam etmektedirler.Köyün toplam 6000 Da susuz tarım arazisi ile 7887 Da orman arazisi mevcuttur. Köyde 8000 Da tarıma elverişsiz alan 250 Da çayır ve mera vardır.8) Poyrazlı Köyüİlçemizin kuzey doğusunda ilçeye 8 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyde, elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, cami, imam evi, sağlık evi ve futbol sahası bulunmakta; kanalizasyon ise bulunmamaktadır. Kanalizasyon projesi KÖYDES kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili yerlere gönderilmiştir. Ayrıca 2006 yılı içerisinde Köy Bazlı Kırsal Yatırım Projesi kapsamında Dünya Bankası hibe kredisi kullanılarak yeni içme suyu getirilmiştir.Köyün okulu kapalı durumda olup öğrenciler taşınarak eğitimlerine devam etmektedirler.Köyün toplam 6300 Da susuz tarım arazisi ve 3277 Da orman arazisi mevcuttur. 11500 Da tarıma elverişsiz alanı ve 300 Da çayır ve merası bulunmaktadır.9) Sırıklı Köyüİlçemizin kuzey doğusunda ve ilçeye 13 km uzaklıkta olan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyün elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, kanalizasyonu sağlık evi, 8 yıllık ilköğretim okulu, cami, futbol sahası, fırın ve köy konağı gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.Köyün susuz 9000 Da tarım arazisi ile 1515 Da orman arazisi vardır.3800 Da tarıma elverişsiz alan ile 250 Da çayır ve mera bulunmaktadır10) Üçkuyu Köyüİlçenin kuzeyinde ve ilçeye 5 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyde elektrik, telefon, şebekeli içme suyu, köy konağı, cami, imamevi, sağlık evi mevcut olup, kanalizasyonu bulunmamaktadır.Ayrıca 2006 yılı içerisinde Köy Bazlı Kırsal Yatırım Projesi kapsamında Dünya Bankası hibe kredisi kullanılarak yeni içme suyu getirilmiştir.Köyün okulu kapalı olup öğrenciler ilçe merkezine taşınmaktadırlar.Köyün 5000 Da susuz tarım arazisi ve 12426 Da orman arazisi mevcuttur. 26850 Da tarıma elverişsiz alanı ve 200 Da çayır ve merası vardır.11) Yeşiloba Köyüİlçe merkezinin batısında ve ilçeye 11 km uzaklıkta bulunan köyümüzdür. Yolunun tamamı asfalttır.Köyün İçme suyu elektrik, telefon, cami, köy konağı, imam evi ve sağlık evi ihtiyaçları karşılanmıştır. Futbol sahası ise yoktur. Kanalizasyonunun ise yapımı devam etmektedir. Köyün okulu kapalı durumda olup taşımalı eğitim yapılmaktadır.Köyün 15600 Da susuz tarım arazisi ve 6885 Da orman arazisi vardır. 21250 Da. Tarıma elverişsiz alan ile 207 Da. Çayır ve Merası bulunmaktadır. Medele Şarap Fabrikası bu köyümüzde bulunmaktadır.